NVHomes chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Trong ngày vui Quốc khánh, NVHomes xin được bảy tỏ lòng cảm kích, biết ơn tới Hồ Chủ tịch và rất nhiều thế hệ chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng trên mọi mặt trận để phát triển đất nước đi lên như ngày hôm nay.

090 345 2008